NÁŠ TEAM

Jadro firmy tvoria dvaja autorizovaní inžinieri SKSI :

Ing. Miloslav Klokner (1965)

absolvoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave v roku 1988. Po krátkom pôsobení v bratislavskom Stavoprojekte bol zamestnaný ako samostatný projektant vo firme Prodis, kde pôsobil od roku 1992 do polovice roku 1997. Od 1.7.1997 pracuje ako autorizovaný inžinier SKSI v oblasti statiky stavieb v slobodnom povolaní. Je registrovaným členom SKSI pod registračným číslom 0046*A*3-1.

Ing. Pavol Jančovič (1973)

ukončil štúdium na Stavebnej fakulte STU Bratislava v roku 1996. Od skončenia školy spolupracoval s viacerými autorizovanými inžiniermi do roku 2004, keď sa stal taktiež autorizovaným inžinierom SKSI. Od tohto obdobia pracuje samostatne ako projektant statiky. Je registrovaným členom SKSI pod registračným číslom 4417*Z*I3.

Počas existencie firmy v nej pracovali desiatky inžinierov(ok) v oblasti statiky pozemných stavieb. S viacerými z nich pokračuje naša spolupráca pri zaujímavých projektoch.

Voľná spolupráca oboch inžinierov začala v období okolo roku 2000 a postupne sa vykryštalizovala do vytvorenia spoločnej kancelárie, zameranej najmä na projektovanie nosných konštrukcií pozemných stavieb.

Členstvo oboch partnerov v Slovenskej komore stavebných inžinierov (SKSI) je možné overiť na webovej stránke tejto organizácie. Rovnako na tejto adrese je možné nahliadnuť do etického kódexu a metodického odporúčania pre výpočet odmeny členov SKSI.