Aktuálne

Sme radi, že vás môžme privítať na našej novej stránke. Jej moderný dizajn korešponduje s našou snahou neustále sa zlepšovať a našou prácou prinášať kvalitnejšie riešenia, založené na aktuálnych trendoch v oblasti stavebníctva.

zobraziť viac

                               POSUDKY A PROJEKTY V OBLASTI

STATIKY POZEMNÝCH STAVIEB

покрывало на кровать

Vitajte na stránke spoločnosti SOLING s.r.o.

Našou hlavnou činnosťou je projektovanie statiky stavieb, statické posudky a prieskumy, ako aj konzultačná činnosť v oblasti statiky a nosných konštrukcií pozemných stavieb.

Vždy sa snažíme o optimálny návrh so skĺbením technických a ekonomických kritérií. V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte.

Čo vám ponúkame

 

Z našej praxe

Polyfunkčná zóna - blok B

Objekt tvorí pokračovanie v už realizovanej zástavbe na rohu ulíc Nemešsegská a Komenského. Blok B predstavuje 2.etapu polyfunkčnej zóny. Terén na parcele je voči úrovni ulíc znížený o 1 podzemné podlažie. Objekt tvorí pôdorysne jednoduchý obdĺžnik, ktorý je po dĺžke rozdelený na dva dilatačné celky s dĺžkou 2x49 m.