Aktuálne

Sme radi, že vás môžme privítať na našej novej stránke. Jej moderný dizajn korešponduje s našou snahou neustále sa zlepšovať a našou prácou prinášať kvalitnejšie riešenia, založené na aktuálnych trendoch v oblasti stavebníctva.

zobraziť viac

                               POSUDKY A PROJEKTY V OBLASTI

STATIKY POZEMNÝCH STAVIEB

покрывало на кровать

Vitajte na stránke spoločnosti SOLING s.r.o.

Našou hlavnou činnosťou je projektovanie statiky stavieb, statické posudky a prieskumy, ako aj konzultačná činnosť v oblasti statiky a nosných konštrukcií pozemných stavieb.

Vždy sa snažíme o optimálny návrh so skĺbením technických a ekonomických kritérií. V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte.

Čo vám ponúkame

 

Z našej praxe

Pavilón materiálových vied SAV

Objekt vytvára pôdorysne lichobežník s max. rozmermi asi 30 m. Z výsledkov IG prieskumu vyplýva, že podložie tvoria menej únosné a pomerne stlačiteľné zeminy. Pod navážkou hrúbky 0,3-2,9 m je pestrý komplex viacerých horizontov, medzi ktorými prevládajú piesčité zemint tried S2-S4.