Aktuálne

Sme radi, že vás môžme privítať na našej novej stránke. Jej moderný dizajn korešponduje s našou snahou neustále sa zlepšovať a našou prácou prinášať kvalitnejšie riešenia, založené na aktuálnych trendoch v oblasti stavebníctva.

zobraziť viac

                               POSUDKY A PROJEKTY V OBLASTI

STATIKY POZEMNÝCH STAVIEB

покрывало на кровать

Vitajte na stránke spoločnosti SOLING s.r.o.

Našou hlavnou činnosťou je projektovanie statiky stavieb, statické posudky a prieskumy, ako aj konzultačná činnosť v oblasti statiky a nosných konštrukcií pozemných stavieb.

Vždy sa snažíme o optimálny návrh so skĺbením technických a ekonomických kritérií. V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte.

Čo vám ponúkame

 

Z našej praxe

Pútnický mlyn

Rekonštrukcia a prístavba pôvodnej reštaurácie v strede obce vytvorila nové stravovacie a ubytovacie priestory so zázemím. Jestvujúca časť objektu bola upravená so zachovaním pôvodného stropu nad prízemím aj krovu. Prístavba s pôdorysným tvarom L je založená na základovej doske hrúbky 300 mm, ktorá spolu s monolitickými obvodovými stenami vytvára tuhú krabicu z vodotesného betónu. Tento spôsob bol zvolený s ohľadom na povrchové navážky, ktoré dosahujú miestami hrúbku vyše 4 m. Pod nimi je ílovito-piesčité súvrstvie, miestami zvodnelé s mäkkou až kyprou konzistenciou. Úroveň podzemnej vody je blízko základovej škáry. Zadná časť prístavby je zapustená do svahovitého terénu, jej časť s plochou strechou slúži na parkovanie.