Aktuálne

Sme radi, že vás môžme privítať na našej novej stránke. Jej moderný dizajn korešponduje s našou snahou neustále sa zlepšovať a našou prácou prinášať kvalitnejšie riešenia, založené na aktuálnych trendoch v oblasti stavebníctva.

zobraziť viac

                               POSUDKY A PROJEKTY V OBLASTI

STATIKY POZEMNÝCH STAVIEB

покрывало на кровать

Vitajte na stránke spoločnosti SOLING s.r.o.

Našou hlavnou činnosťou je projektovanie statiky stavieb, statické posudky a prieskumy, ako aj konzultačná činnosť v oblasti statiky a nosných konštrukcií pozemných stavieb.

Vždy sa snažíme o optimálny návrh so skĺbením technických a ekonomických kritérií. V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte.

Čo vám ponúkame

 

Z našej praxe

Národné tréningové centrum

Podložie v dosahu bežných plošných základov je tvorené pomerne stlačiteľnými ílobitými zeminami, ktoré prechádzajú v hĺbke 0,2-1,3 m do polôh ílovitého štrku, miestami kyprého. Pod ním v hĺbke 1,8-2,5 mj opäť nastupuje strednoplastický íl. Voda sa nachádza v hĺbkach 1-1,5 m pod terénom.