Aktuálne

Vitajte na našej stránke. Našou snahou je neustále sa zlepšovať a svojou prácou prinášať kvalitné riešenia, založené na aktuálnych trendoch v oblasti stavebníctva.

zobraziť viac

                               POSUDKY A PROJEKTY V OBLASTI

STATIKY POZEMNÝCH STAVIEB

покрывало на кровать

Vitajte na stránke spoločnosti SOLING s.r.o.

Našou hlavnou činnosťou je projektovanie statiky stavieb, statické posudky a prieskumy, ako aj konzultačná činnosť v oblasti statiky a nosných konštrukcií pozemných stavieb.

Vždy sa snažíme o optimálny návrh so skĺbením technických a ekonomických kritérií. V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte.

Čo vám ponúkame

 

Z našej praxe

Nadstavba bytového objektu

Pôvodný dom bol súčasťou medzivojnovej výstavby sociálnych bytových domov od arch. Belluša. Mal pôdorys tvaru H s max. rozmermi 23x25,45 m. V rámci jeho nadstavby bola realizovaná nová plochá strecha vo forme medzistropu nad jestvujúcou plochou strechou. Ide o sústavu oceľových nosníkov s plechobetónovou doskou hrúbky 110 mm, ktorá je na niektorých úsekoch spriahnutá s nosníkmi pomocou systému Hilti. Zvyšné dva stropy nadstavby sú realizované obdobne. Nie sú však spriahnuté a hrúbka plechodosky je 100 mm.