ČINNOSŤ

Naša hlavná činnosť

  • statika stavieb, projekty statiky betónových, oceľových a drevených konštrukcií, vrátane plošného zakladania stavieb
  • statické výpočty
  • odborné posudky
  • audity a optimalizácia už vypracovaných projektov
  • statické prieskumy

Zameranie ateliéru

  • pozemné stavby
  • pamiatkovo chránené objekty
  • rekonštrukcie

Služby, poskytované firmou Soling, predstavujú hlavne projekčnú činnosť v oblasti statiky pozemných stavieb. Táto zahŕňa riešenie širokého spektra úloh, v ktorých sú zastúpené betónové, oceľové aj drevené konštrukcie, ako aj bežné geotechnické úlohy. V projektoch sa snažíme o optimalizáciu nosných konštrukcií, čo je zaujímavé z ekonomického hľadiska pre každého investora.

Taktiež poskytujeme konzultačné služby, realizujeme statické prieskumy a posudky. Na výpočty, modelovanie konštrukcií a ich optimalizáciu používame špecializované programové systémy pre statikov.

Spolupracujeme s viacerými architektonickými ateliérmi, najmä z Bratislavy, kde sa realizuje aj väčšina našich projektov. Veľký dôraz kladieme na komunikatívnosť, ústretovosť a dodržiavanie dohodnutých termínov.

Modry pas
Modry pas
Modry pas